Akcja „Bądź widoczny-bądź bezpieczny w gminie Konopnica”

Widząc potrzebę uświadamiania mieszkańcom zasad bezpiecznego zachowania się na drodze, gmina Konopnica po raz drugi przeprowadza w akcję „Bądź widoczny-bądź bezpieczny w gminie Konopnica”. Gmina ze swoich środków zakupiła kamizelki i opaski odblaskowe, które będzie rozdawała mieszkańcom, poruszającym się po zmierzchu po nieoświetlonych drogach. Dodatkowo do akcji włączył się KRUS Oddział w Lublinie, który przekazał dla mieszkańców elementy poprawiające widoczność. Inauguracja kampanii „Bądź widoczny – bądź bezpieczny w gminie Konopnica” odbędzie się w dniu 29 listopada o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy.

OSOBY ZAINTERESOWANE ODBIOREM ODBLASKÓW PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA!!

 

Informację wygenerowano ze strony internetowej U. G. w Konopnicy:  http://www.konopnica.lubelskie.pl/