III EDYCJA GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STASINIE

17 kwietnia 2012 roku w SP w Stasinie odbyła się kolejna trzecia, edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”. Odbywał się on pod patronatem Wójta Gminy Konopnica – pana Mirosława Żydka. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: pani Edyta Strug oraz pani Aneta Podleśna. W konkursie wzięło udział 10 uczniów klas III, wytypowanych na drodze eliminacji, które przeprowadzili wychowawcy z poszczególnych szkół podstawowych naszej gminy. Podczas konkursu wszyscy uczestnicy pisali dyktando, rozwiązywali tekst z lukami ze znajomości zasad ortograficznych. Musieli wykazać się doskonałą znajomością ortografii i interpunkcji. W czasie gdy komisja sprawdzała testy, uczniowie brali udział w grach i zabawach integracyjnych. Wykonywali piękne, papierowe motyle. Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom słodki poczęstunek. Uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród książkowych. Liwia Kowalska ze SP w Stasinie popełniła najmniej błędów i zdobyła tegoroczny tytuł Mistrza Ortografii, Wicemistrzem został Mateusz Olszak, ze SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy. Wyróżnienie natomiast otrzymała Marta Kość ze SP im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. Konkurs Ortograficzny klas III organizowany jest w SP w Stasinie co roku i stał się już tradycją szkoły. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy w naszej galerii.
Aneta Podleśna – nauczycielka SP Stasin