Poniedziałek. 21 maja 2018. Imieniny: Donat, Donata, Jan, Kryspin, Przecława, Pudens, Tymoteusz, Walenty, Wiktor, Wiktoriusz.

Dziennik elektroniczny

dziennikEL

Mapka dojazdu

MAPKA STASIN

Karta Dużej Rodziny

Oficjalny portal EU

ue

700 lat Motycza


Pierwsza pomoc

Bezpieczna

przeglądarka internetowa
dla dziecka

logo-na-fdn

 

portal wiem

Pogoda

unesco

zwiedzaj lublin

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?
 
Start
Aktualności
Spektakl Teatru "Kurtyna" z Krakowa Drukuj

(Fot. R. Wójcik, Aktorzy Teatru „Kurtyna” z Krakowa w widowisku   teatralnym „Światełko w tunelu”.

W dniu 10 maja 2013 do naszej szkoły zawitał gościnnie Teatr „Kurtyna” z Krakowa z widowiskiem teatralnym „Światełko w tunelu”. Teatr „Kurtyna” jest najstarszym Teatrem Profilaktycznym w Polsce został założony w 2000 roku w Krakowie. Do jego podstawowej działalności należy organizowanie przedstawień teatralnych, profilaktycznych, dla dzieci i młodzieży na terenie całej Polski.

Widowisko „Światełko w tunelu” porusza problem przemocy i agresji w szkole wśród dzieci i młodzieży. Opowiada historię chłopca, który na własnej skórze doświadczył przemocy zarówno w domu jak i szkole. Sfrustrowany ciągłymi upokorzeniami przenosi swoją złość i agresję na kolegów, bije ich, wyłudza pieniądze jest niegrzeczny w stosunku do nauczycieli. Pojawiają się u niego problemy z nauką. Jego kłopot i zmiany w zachowaniu zauważa wychowawca klasy, który przełamuje nieufność chłopca i stara się jemu pomóc. Na szczęście wszystko dobrze w spektaklu się kończy, a to dlatego by uświadomić młodym ludziom, że jeżeli mają problemy i nie potrafią ich sami rozwiązać mogą zawsze liczyć na pomoc osoby dorosłej.

Żywiołowa reakcja publiczności, mądre i trafne odpowiedzi naszych uczniów na pytania aktorów po zakończonym spektaklu świadczą, że przedstawienie mogło się podobać i że problemy tam pokazane pozostaną jedynie „grą  aktorską”.

mgr Katarzyna Nowek- nauczyciel j. polskiego

 
Dni Otwarte Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku II Drukuj

(Fot. R. Wójcik, Uczniowie szkoły podczas pokazów w pracowni chemicznej z wolontariuszem FRW "Projektor - wolontariat studencki")

Wybór szkoły to jeden z najważniejszych momentów w życiu dziecka i rodziców. Przed takim wyborem stoją m. in szóstoklasiści SP W Stasinie, którzy 26 kwietnia 2013 uczestniczyli w Dniu Otwartym zorganizowanym przez Gimnazjum im. Wincentego Pola  w Radawczyku Drugim.

Wszystkich przybyłych uczniów i nauczycieli szkół z terenu naszej gminy powitał  Dyrektor gimnazjum mgr Andrzej Cywiński. Swoją obecnością w gimnazjum zaszczycił rownież Wójt Gminy Konopnica  mgr Mirosław Żydek.

Szóstoklasiści mieli możliwość obejrzenia szkoły, pracowni multimedialnych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, zapoznania się z ofertą edukacyjną gimnazjum. W czasie pobytu zaprezentowano uczniom ciekawą ofertę zajęć z chemii, fizyki, biologii, informatyki, języka angielskiego, dziennikarskich i teatralnych.

W programie obchodów Dnia Otwartego odbyły się Gminny Konkurs Historyczny i karaoke oraz zawody sportowe. W konkursie karaoke i konkursie historycznym „Powstanie Styczniowe i Polacy w II połowie XIX wieku” wzięły udział trzyosobowe zespoły ze wszystkich szkół podstawowych. Szkołę Podstawową w Stasinie reprezentowały: Katarzyna Dankiewicz, Zofia Pietras i Magdalena Wójtowicz, uczennice klasy VI. Dziewczyny przygotowane do konkursu przez Panie mgr Katarzynę Nowek i mgr Reginę Wójcik zajęły II miejsce.

Naszym uczniom pobyt w gimnazjum bardzo się spodobał. Spotkaliśmy zadowolonych absolwentów naszej szkoły, którzy kontynuują naukę w gimnazjum są tam bardzo dobrymi uczniami. Abiturienci byli gościnnymi gospodarzami, którzy z ogromnym zaangażowaniem pomagali młodszym kolegom i koleżankom ze szkoły podstawowej odnaleźć się w krętych korytarzach gimnazjum. Uśmiechnięty i energiczny Pan Dyrektor mgr Andrzej Cywiński, sympatyczni nauczyciele spowodowali, że  swoją dalszą edukację w gminnym gimnazjum zadeklarowało 80% szóstoklasistów SP w Stasinie. Pozostali poważnie zastanawiają się nad wyborem szkoły, powoli zmieniają zdanie i we wrześniu chyba zobaczymy ich w Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim. Zapraszamy do zakładki „Galeria zdjęć”, gdzie można zobaczyć fotografie naszych uczniów z wyjazdu do gimnazjum.

mgr Regina Wójcik- wychowawca kl. VI

 
Powiatowy Konkurs Literacki "Moja miejscowość w dawnych opowieściach" Drukuj

(Fot. I. Gajewska. Uczestnicy konkursu literackiego  wraz z opiekunami po rozdaniu nagród w Muzeum Wsi Lubelskiej)

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania -LGD „Kraina wokół Lublina”. Stowarzyszenie to powstało w roku 2008 z inicjatywy Starosty Lubelskiego.  Do Stowarzyszenia należy 50 członków reprezentujących sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Udział w pracach LGD  zadeklarowała również nasza gmina wraz z innymi, tj.: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 8 maja  2013 roku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Uczestnikami byli dwaj nasi uczniowie z kl. IV: Adrian Gajewski i Grzegorz Wydra , którzy pod kierunkiem Pani mgr Reginy Hanny Wójcik napisali prace i wysłali na konkurs literacki „Moja miejscowość  w dawnych opowieściach”.

Nasi uczniowie przygotowali przepiękne i wzruszające opowiadania. Adrian opowiedział legendę o „Starym Dębie”, a Grzegorz „Historię Emila Brzozowskiego”. W rodzinach chłopców podania te, są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

W trakcie spotkania ogłoszono wyniki konkursu,  finalistom wręczono tablety i MP4 oraz dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom. Laureaci uczestniczyli w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Wzięli udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Muzeum Wsi Lubelskiej. Na zakończenie spotkania był poczęstunek – pyszne pierogi, które bardzo smakowały uczestnikom.

mgr T.Szabat - nauczyciel w SP w Stasinie

 
Gminny Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii 2013" Drukuj

(Fot. R. Wójcik, Laureaci Gminnego Konkursu Ortograficznego z opiekunami, Wójt Gminy Konopnica - Mirosław Żydek, Dyrektor Szkoły - Jacek Wójcik)

Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej w Stasinie  w dniu 23 kwietnia 2013 roku odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2013” dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy. Honorowy Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Konopnica, Pan Mirosław Żydek.

Uczniom biorącym udział przyświecał jeden wspólny cel – zdobyć tytuł „Mistrza Ortografii 2013”. Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych w macierzystych placówkach, do etapu gminnego zakwalifikowało się 10 uczniów – po dwóch z każdej szkoły, tj. Radawca Dużego, Konopnicy, Motycza, Zemborzyc Tereszyńskich i Stasina. Uczestnicy konkursu pisali dyktando i rozwiązywali  zadania, sprawdzające wiedzę z zakresu zasad ortografii i gramatyki polskiej. „Gminnym Mistrzem Ortografii” na rok 2013 został Dominik Garbacz ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. Do udziału w konkursie przygotowała go Pani mgr Anna Stręciwilk. Tytuł Wicemistrza otrzymała Karolina Podlaszewska ze Szkoły Podstawowej w Stasinie, przygotowywana pod okiem Pani mgr Izabeli Misztal, natomiast wyróżnienie otrzymała Julia Poleszak ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu, nauczyciel Pani mgr Danuta Banaszek. Zadania konkursowe przygotowała mgr Aneta Podleśna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Stasinie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczył Wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie mgr Jacek Wójcik. Gminny Konkurs Ortograficzny stał się świetną okazją do rozbudzania zainteresowań dzieci pięknem naszego ojczystego języka oraz podniesienia poziomu kompetencji ortograficznych uczniów kl. III. Gratulujemy laureatom i opiekunom. Życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy wszystkich za rok!

mgr Aneta Podleśna

nauczyciel edukacji w wczesnoszkolnej w SP w Stasinie

 
Szkolne obchody Dnia Ziemi Drukuj

Dzień Ziemi w 2013 roku to ogólnopolska kampania edukacyjna ukierunkowana w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. "Elektroodpady - proste zasady". W dniu 22.04.2013 w Szkole Podstawowej w Stasinie obchodzono Dzień Ziemi. Podczas szkolnego spotkania nasi uczniowie dowiedzieli się  co to są elektroodpady i jak należy postępować z ZSEE.

Od kilku lat szkoła bierze aktywny udział w wielu akcjach, projektach, konkursach proekologicznych. W bieżącym roku szkolnym przystąpiła do projektu pod ogólną nazwą „Cykl przedsięwzięć proekologicznych wśród mieszkańców gminy Konopnica”. Fundusze na realizację przedsięwzięć otrzymaliśmy z Urzędu Gminy w Konopnicy i WFOŚ i GW w Lublinie. W ramach  projektu prowadzone są warsztaty ekologiczno-plastyczne, studio edukacji ekologicznej – spotkania z przyrodą. Organizowane są również różne konkursy.

I właśnie w czasie obchodów Dnia Ziemi nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów szkolnych i gminnych. Nagrodzono uczniów w konkursie literackim „Ekologiczny wiersz” i „Konkursie ekologicznej piosenki”. Młodzi Ekolodzy prezentowali swoją twórczość na forum szkoły. Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe: książki, albumy, USB oraz dyplomy.

Dzień Ziemi w naszej szkole był kolorowy, śpiewający i radosny. Licznie zgromadzonej publiczności bardzo spodobał się pokaz „Eko mody”, na którym uczniowie zaprezentowali  fantastyczne ekologiczne stroje. Klasa IV brawurowo i śpiewająco zrobiła „wielkie porządki”, a na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę napisaną przez ucznia naszej szkoły pt. „Ekologia”.

Jako ciekawostkę można dodać, że Międzynarodowy Dzień Ziemi po raz pierwszy obchodzono w Stanach Zjednoczonych w roku 1970. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu otaczającego ich środowiska. Polska do obchodów tego święta dołączyła dopiero w roku 1990.

Szkolny Koordynator Projektu mgr Regina Wójcik

 
Gminny Konkurs "Eko - Moda" Drukuj

Temat ekologii jest nam  bardzo bliski. Chcemy w różny sposób pokazać jak bardzo zależy nam na tym, aby nasza planeta nie uległa zniszczeniu. Każdego dnia człowiek produkuje mnóstwo śmieci m. in. z jednorazowych reklamówki przynoszonych ze sklepu, zwojów zużytego papieru pakowego, plastikowych butelek, puszek, pudełek, woreczków, przeczytanych gazet... Okazuje się jednak, że większość z tych rzeczy nie musi trafić do kosza... można je wykorzystać do wykonania ciekawych ubiorów!

Takie założenia przyświecały organizatorowi konkursu, nauczycielom i uczniom w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Konopnicy, która w dniu 16.04.2013 była organizatorem gminnego konkursu na ekologiczny strój, pt. „Eko-Moda”. W konkursie wystąpiło troje naszych uczniów: Zofia Pietras, Kamil Kijewski z klasy VI, Klaudia Kowalczyk z klasy V, którzy pod kierunkiem mgr Reginy Wójcik przygotowali przepiękne stroje. Uczniowie po raz kolejny udowodnili, że ich inwencja twórcza i wyobraźnia nie zna granic. Stroje jakie przygotowali, wymagały nie tylko pomysłowości ale także ogromnego wysiłku i zaangażowania. Wszystkie stroje zachwycały oryginalnością, ale Komisja musiała wybrać te najlepsze.

Nagrody i dyplomy wręczył Wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek i dyrektor szkoły mgr Aniela Sobolewska. Jeszcze raz gratulujemy pomysłowości i zdobytych nagród i dyplomów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!!!!!!

 

Opracowanie: mgr Regina Wójcik

 
« pierwszapoprzednia71727374757677787980następnaostatnia »

Strona 72 z 82

Szkoła Podstawowa w Stasinie
Stasin 61
21-030 Motycz
woj. lubelskie
 

Ring ring

telefon (fax): 81 5031039

e-mail: szkola@spstasin.com.pl

 

Godziny pracy sekretariatu szkoły:

 

Pn. 08:00 - 16:00
Wt. 07:00 - 15:00
Śr. 07:00 - 15:00
Czw. 07:00 - 15:00
Pt. 07:00 -  15:00

Sekretarka: mgr Arleta Żydek

 

 

 

Galeria zdjęć
galeria

logo projektor

 

 

 

 

  


 

Słownik

Wpisz wyrażenie polskie lub angielskie:
Adam Misztal 2012.