B1A5E244-48B0-4C84-A048-5C9605CECCFE

Fot.E. Łączka. Uczniowie klasy II zawieszają wykonane własnoręcznie karmniki dla ptaków.