Fot. A. Kozłowska. Uczestnicy Ogólnoplskiego konkursu matematyczny "Leon" w Szkole Podstawowej w Stasinie.

Matematyczny „Leon” 2022!

Ogólnopolski konkursu matematyczny „LEON” został przeprowadzony w naszej szkole w dniu 16.03.2022r. Skierowany był do chętnych uczniów z klas I- VIII. Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone w przeciągu trzech miesięcy, z niecierpliwością będziemy czekać na ich ogłoszenie. Uczniów do konkursu przygotowywała mgr Anita Kozłowska -nauczyciel matematyki, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.