Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szk. 2020/21! Jest bardzo dobrze!

CKE ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty, który w maju br. zdawali uczniowie klas ósmych.

Tabela. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowanym przez OKE w Krakowie-arkusz standardowy.

Stanin*

Średni wynik w procentach

Przedmiot

Szkoła

Szkoła

Gmina

Województwo

Polska

Język  polski

8

70%

71 %

61 %

 

 60 %

 

Matematyka

8

64 %

57 %

47 %

 

47 %

 

Język angielski

8

75%

74 %

63 %

 66 %

 

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści  w Polsce uzyskali średnio 60% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały odbiór tekstów kultury (w tym tekstów ikonicznych) i wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji.

Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio w Polsce 47% punktów możliwych do zdobycia.

Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego ósmoklasiści uzyskali średnio w Polsce 66% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie osiągnęli najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych –75%, nieco gorzej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość funkcji językowych, rozumienie ze słuchu oraz znajomość środków językowych (średni wynik –odpowiednio 71%, 63% oraz 59%).

Informacja pochodzi z OKE w Krakowie komunikat o wynikach uzyskanych przez szkołę.

 

Uczniom klasy VIII i ich nauczycielom gratulujemy uzyskanego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!

Wyniki egzaminu w gminach woj. lubelskie: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=201906131212419

*Skala staninowa- stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę… na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.

Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

Nazwa stanina

1- najniższy

2- bardzo niski

3- niski

4- niżej średni

5- średni

6- wyżej średni

7- wysoki

8- bardzo wysoki

9- najwyższy