W dniach 05-06 maja 2021r. w naszej szkole został przeprowadzony Ogólnopolski Test Umiejętności Trzecioklasisty.  Test pozwoli rzetelnie sprawdzić wiedzę i kompetencje uczniów na zakończenie  I etapu edukacyjnego. Dostarczy informacji na temat przygotowania trzecioklasistów do kolejnych wyzwań edukacyjnych w szkole podstawowej.

Przystąpienie do programu zapewnia:

  • weryfikację stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników oraz automatycznego sporządzania raportów,
  • natychmiastowy, przejrzysty raport o osiągnięciach poszczególnych uczniów i klasy oraz, po uzupełnieniu danych przez wszystkich uczestników programu, zestawienie wyników szkoły na tle badanej próby ogólnopolskiej.

Termin przeprowadzenia Testu Umiejętności Trzecioklasisty

  • Język polski – 5 maja 2021 r., tj. środa

Arkusz zadań z języka polskiego  zawiera 11 zadań, w tym 7 zadań zamkniętych i 4 zadania otwarte. Łączna liczba punktów za rozwiązanie zadań: 20.

Czas pracy z arkuszem zadań – 60 minut (w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się może być wydłużony nie więcej niż o 30 minut).

  • Matematyka – 6 maja 2021 r., tj. czwartek

Arkusz zadań z matematyki zawiera 13 zadań, w tym 7 zadań zamkniętych i 6 zadań otwartych. Łączna liczba punktów za rozwiązanie zadań: 20.

Czas pracy z arkuszem zadań – 60 minut (w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się może być wydłużony nie więcej niż o 30 minut).

Udostępnienie poszczególnych schematów oceniania nauczycielom i wprowadzanie wyników – w dniu egzaminu od godz. 11.00.

Wprowadzanie wyników przez nauczycieli do 23.05.2021 r.

Pobieranie raportów z wynikami ogólnopolskimi od 07.06.2021 r.