Fot. Praca uczennicy kl. VII -Łucji wykonana z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości..

Święto Niepodległości

W tym roku obchodzimy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Utraciliśmy ją na 123 lata w II połowie XVIII w.  w wyniku trzech rozbiorów w roku: 1772, 1793, 1795, dokonanych na Rzeczpospolitej przez państwa sąsiednie:  Rosję, Prusy i Austrię.

Mimo rozpaczliwych prób ratowania naszego państwa (reformy po I rozbiorze, uchwalenie Konstytucji 3 Maja) nie udało się uniknąć najgorszego – wymazać Polskę z mapy Europy.

Polacy jeszcze wielokrotnie stawali do walki z przeważającymi siłami zaborców wywołując kolejno powstania: kościuszkowskie, listopadowe, krakowskie czy styczniowe. Tworząc Legiony Polskie we Włoszech,  brali także udział w kampanii napoleońskiej toczącej się na ziemiach Austrii, Rosji czy Prus.

To wszystko, niestety, bez skutku.

W II połowie XIX wieku, po klęsce powstania styczniowego, zmieniły się sposoby i metody walki z zaborcą. Wpisując się w nurt pozytywistyczny Polacy położyli nacisk na umacnianie gospodarki i kultury  na zamieszkanych przez siebie ziemiach oraz  na rozwój edukacji. Działania te odbywały się poprzez tzw. pracę organiczną i pracę u podstaw.

Dzięki tym wszystkim zabiegom przetrwaliśmy jako naród i dotrwaliśmy do I wojny światowej, kiedy to nasi ciemiężyciele stanęli przeciwko sobie w ogólnoświatowym konflikcie.

Wówczas to tacy politycy jak Józef Piłsudski i Roman Dmowski a także pianista i późniejszy premier RP – Ignacy Paderewski usilnie zabiegali na arenie międzynarodowej o to, by po wojnie Polska stała się  niepodległa.

Zabiegi te skończyły się powodzeniem.

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna podjęła decyzję o przekazaniu Józefowi Piłsudskiemu naczelnego dowództwa nad będącym w trakcie formowania wojskiem polskim. Kilkanaście dni później Piłsudski obejmuje również urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa stając się jego formalnym przywódcą.

Państwo polskie wraca na mapy Europy!!!

Poniżej prace uczniów wykonane przez dzieci z oddziału przedszkolnego i klas starszych z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.