Oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szk. 2019/20

CKE ogłosiła oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty, który w czerwcu zdawali uczniowie klas ósmych. Z matematyki absolwentom podstawówek poszło odrobinę lepiej niż przed rokiem. Z języka polskiego i angielskiego – trochę gorzej. Każdy uczeń może sprawdzić swój indywidualny wynik w internecie.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 procent punktów możliwych do otrzymania (w zeszłym roku uzyskali 63), a z matematyki – 46 procent (w roku poprzednim 45).  Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 54 procent punktów (w poprzednim roku 59)- podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Tabela. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2019/2020 zorganizowanym przez OKE w Krakowie-arkusz standardowy

Stanin*

Średni wynik w procentach

Przedmiot

Szkoła

Szkoła

Gmina

Województwo

Polska

Język  polski

7

68,00%

67,71%

60,08%

 

59,00%

 

Matematyka

8

58,00 %

58,44%

46,21%

 

46,00%

 

Język angielski

7

68,00%

65,24%

52,01%

54,00%

 

 

Śednie wyniki uczniów w powiatach i gminach w 2020 roku – LUBELSKIE

Uczniom klasy VIII i ich nauczycielom gratulujemy uzyskanego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!

*Skala staninowa- stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę… na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.

Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

Nazwa stanina

1- najniższy

2- bardzo niski

3- niski

4- niżej średni

5- średni

6- wyżej średni

7- wysoki

8- bardzo wysoki

9- najwyższy