W dniu dzisiejszym, tj.10.04.2020r., zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora CKE oraz zespołów egzaminacyjnych.  W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor CKE otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.  

Zadania zespołów egzaminacyjnych

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż 3 dni przed terminem danego egzaminu, musi potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych.

Konkurs na dyrektora jednostki systemu oświaty

 Nie będą przeprowadzane konkursy na dyrektorów. Wprowadzone zostało rozwiązanie pozwalające na przedłużenie powierzonego stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, wicedyrektora lub innej osoby – o jeden rok szkolny, tj. do 31 sierpnia 2021 r.

W przypadku nowej jednostki systemu oświaty dyrektora można powołać na rok bez konieczności przeprowadzania konkursu.

Informacja pochodzi ze strony: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji–nowe-rozwiazania

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.