CKE oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty Zachęcamy do spróbowania swoich sił. Dziś 3. dzień – języki nowożytne.

Materiały obejmują zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, są zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach oraz poniżej:

*Zasady oceniania zostaną  przesłane do dyrektorów szkół w dniu 08.04.2020 roku.

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100) _wersja X
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP_200)