CKE oraz nasza OKE w Krakowie przygotują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Nasza szkoła przeprowadzi również  próbne egzaminy od 30 marca do 01 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

· 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

· 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

· 01 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski.

http://spstasin.com.pl/wp-content/uploads/2020/03/Informacja-dyrektora-Centralnej-Komisji-Egzaminacyjnej-z-26-marca-2020-r.-dotycz%C4%85ca-pr%C3%B3bnego-egzaminu-%C3%B3smoklasisty.pdf

Próbny egzamin ósmoklasisty_informacja MEN i CKE

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty, w linku  do strony MEN poniżej