Uczniowie

 Samorządy klasowe i wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020:

Oddział przedszkolny
Wychowawca: mgr EWA KLICZKA

Klasa I
Wychowawca: mgr EMILIA ŁĄCZKA
Przewodniczący: Bartoszek Alicja
Skarbnik: Oskar Tatara

Klasa II
Wychowawca: mgr EDYTA  STRUG
Przewodniczący: Chmiel Alicja
Skarbnik: Wolski Jan

Klasa III
Wychowawca: mgr ANETA  PODLEŚNA
Przewodnicząca: Gano Igor
Skarbnik: Sieńko Zuzanna

Klasa V
Wychowawca: mgr DAGMARA  MARTYNOWSKA
Przewodniczący: Góźdź Maciej
Skarbnik: Głębocki Kacper

Klasa VI
Wychowawca: mgr EWA CHOJNACKA
Przewodniczący:
Skarbnik:

Klasa VII
Wychowawca: mgr AGNIESZKA CHOMICKA
Przewodniczący: Wilczek Bartłomiej
Skarbnik: Paulina Gęca

Klasa VIII

Wychowawca: mgr REGINA  WÓJCIK
Przewodniczący: Kot Krzysztof
Skarbnik: Maszewski Kamil

 

Samorząd Uczniowski i jego opiekun w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodniczący: Paulina Gęca

Z-ca przewodniczącego: Anastazja Podleśna

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Małgorzata Zawistowska