Uczniowie

 Samorządy klasowe w roku szkolnym 2019/2020 zostaną wybrane w głosowaniu do dnia 10.09.2019 roku.

Oddział przedszkolny
Wychowawca: mgr EWA KLICZKA

Klasa I
Wychowawca: mgr EMILIA ŁĄCZKA
Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:

Klasa II
Wychowawca: mgr EDYTA  STRUG
Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:

Klasa III
Wychowawca: mgr ANETA  PODLEŚNA
Przewodnicząca:
Zastępca przewodniczącego:

Klasa V
Wychowawca: mgr DAGMARA  MARTYNOWSKA
Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Sekretarz:

Klasa VI
Wychowawca: mgr EWA CHOJNACKA
Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Sekretarz:

Klasa VII
Wychowawca: mgr AGNIESZKA CHOMICKA
Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Sekretarz:

Klasa VIII

Wychowawca: mgr REGINA  WÓJCIK
Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Sekretarz:

 

Samorząd Uczniowski i jego opiekun w roku szkolnym 2019/2020 zostaną wybrani w głosowaniu tajnym do dnia 20.09.2019 roku.

Przewodniczący:
Z-ca przewodniczącego:
Sekretarz:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: