Uczniowie

Wychowawcy klas i samorządy klasowe w roku szkolnym 2018/2019

Oddział przedszkolny
Wychowawca: mgr EWA KLICZKA

Klasa I
Wychowawca: mgr EDYTA  STRUG
Przewodniczący: Jan Wolski
Zastępca przewodniczącego: Alicja Chmiel

Klasa II
Wychowawca: mgr ANETA  PODLEŚNA
Przewodnicząca: Iga Chmiel
Zastępca przewodniczącej: Agata Maszewska

Klasa IV
Wychowawca: mgr DAGMARA  MARTYNOWSKA
Przewodniczący: Maciej Góźdź
Zastępca przewodniczącego: Marcin Zarajczyk
Sekretarz: Alicja Kot

Klasa V
Wychowawca: mgr IWONA GAJKOŚ
Przewodniczący: Mateusz Buczkowski
Zastępca przewodniczącego: Anastazja Podleśna
Sekretarz: Wiktoria Kutwa

Klasa VI
Wychowawca: mgr AGNIESZKA CHOMICKA
Przewodniczący: Kamil Sztanke
Zastępca przewodniczącego: Kacper Dubiel
Sekretarz: Bartłomiej Wilczek

Klasa VII

Wychowawca: mgr REGINA  WÓJCIK
Przewodniczący: Krzysztof Kot
Zastępca przewodniczącego: Kamil Maszewski
Sekretarz: Nikola Kowalczyk

Klasa VIII

Wychowawca: mgr MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA
Przewodniczący: Bartosz Bakaj
Zastępca przewodniczącego: Kacper Siek
Sekretarz: Konrad Stępień

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: Nikola Kowalczyk
Z-ca przewodniczącej: Paulina Gęca
Sekretarz: Bartosz Gano

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Aleksandra Poręba