Poniedziałek. 21 maja 2018. Imieniny: Donat, Donata, Jan, Kryspin, Przecława, Pudens, Tymoteusz, Walenty, Wiktor, Wiktoriusz.

Dziennik elektroniczny

dziennikEL

Mapka dojazdu

MAPKA STASIN

Karta Dużej Rodziny

Oficjalny portal EU

ue

700 lat Motycza


Pierwsza pomoc

Bezpieczna

przeglądarka internetowa
dla dziecka

logo-na-fdn

 

portal wiem

Pogoda

unesco

zwiedzaj lublin

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?
 
Start
Aktualności
Ważny komunikat dla rodziców Drukuj

W roku szkolnym 2013/14 Rządowym Programem „Wyprawka szkolna” będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-III oraz V szkoły podstawowej.

Zwiększony ma być próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Rządowego Programu.

  • Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej  będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych), zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym.
  • Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 456 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

Dofinansowanie zakupu podręczników miałoby wynosić:

  • do 225 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
  • do 325 zł dla uczniów klas V szkoły podstawowej .

Rodzice chcący otrzymać dofinansowanie na w/w cele powinni złożyć w sekretariacie wniosek (do pobrania w  szkole) do dnia 28.06.2013r., wraz z zaświadczeniami o wysokości dochodów członków rodziny netto z miesiąca maja (posiadający gospodarstwo - zaświadczenie z U.G. o wielkości gospodarstwa oraz wysokości dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego);

- Dyrektor szkoły podstawowej dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kosztów zakupu podręczników we wrześniu 2013r., za okazaniem dowodu zakupu podręczników  (faktura VAT, zakupu wystawiona  imiennie na rodzica).

Informacji o warunkach przyznania dofinansowania i kwotach osobiście lub telefonicznie udziela dyr. szkoły lub sekretariat pod nr tel. 081 5031039.

mgr Jacek Wójcik-dyr. szkoły

 
Bardzo dobry wynik szkoły w sprawdzianie ucznia kl.VI zorganizowanym przez OKE w Krakowie Drukuj

(Fot. R. Wójcik. Uczniowie klasy szóstej przed napisaniem sprawdzianu OKE w dniu 04 kwietnia 2013.)

Do sprawdzianu 04 kwietnia 2013r. przystąpiło w województwie lubelskim 21 015 uczniów, w gminie  Konopnica 79. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania, dobrze poradzili sobie z pisaniem, a nieco słabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

WYNIK

% PKT

SZKOŁA   STASIN

28,1

70

GMINA

26,6

67

POWIAT

24,1

60

WOJEWÓDZTWO

24,0

60

Tabela 1. Średni wynik punktowy szkoły na tle wyników uczniów gminy, powiatu i województwa.

Przedział średniej

4,8-17,8

17,9-19,5

19,6-21,1

21,2-22,6

22,7-24,3

24,4-25,9

26,0-27,7

27,8-30,1

30,2-37,2

Stanin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Procent szkół w województwie lubelskim

4,9

7,4

14,2

17,6

18,7

15,4

12,7

5,9

3,1

Tabela 2. Skala staninowa średnich wyników sprawdzianu dla szkół.

W obecnej formie egzamin odbywa się od 12 lat. W związku z sukcesywnym wdrażaniem reformy programowej przewiduje się wprowadzenie od 2015r. zmian w zasadach przeprowadzania sprawdzianu, który będzie oparty na wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej. W 2015 r. nowy sprawdzian zdawać będą uczniowie obecnych klas czwartych. Będą oni pisać egzamin w dwóch częściach - w pierwszej będą rozwiązywać zadania z języka polskiego i z matematyki, w drugiej zaś zadania z języka obcego. Zmiana dotyczyć będzie zarówno jakości zadań, jak i formuły organizacyjnej egzaminu.

Gratulujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom osiągniętych wyników!!!

Opracowano na podstawie:

  1. http://www.oke.krakow.pl-Wydział Badań i Analiz  OKE w Krakowie -„Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu w 2013 roku. Województwo lubelskie”.
  2. http://www.men.gov.pl/-Wstępne wyniki sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej w 2013 r. – informacja.

mgr Jacek Wójcik-dyr. szkoły

 
Festyn szkolny "W Stasinie rodzinnie" Drukuj

(Fot. J. Wójcik. Rodziny rywalizują w konkursie na zbudowanie  jak największej wieży z klocków drewnianych.)

25 maja 2013r. w Szkole Podstawowej w Stasinie odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem „W Stasinie rodzinnie”, połączony z obchodami Dnia Matki i Dnia Ojca.

Imprezę rozpoczął montaż słowno – muzyczny z okazji Święta Rodziców. Akademii towarzyszyło motto: „Serca nasze tak mocno biją – a Mamusia i Tatuś niech nam sto lat żyją!” Występ przygotowany pod kierunkiem p. Ewy Kliczki i p. Emilii Beredy rozbawił i wzruszył zebranych gości.

Po uroczystym polonezie odtańczonym przez najmłodszych oraz wręczeniu upominków Mamusiom i Tatusiom, zebrani przenieśli się na zewnątrz, gdzie na wszystkich czekało moc atrakcji: zabawy sportowe, turnieje sprawnościowe dla dużych i małych, zawody dla całych rodzin. Przeprowadzony został konkurs literacki na wiersz o rodzinie oraz konkurs na najpiękniejszą kompozycję kwiatową. W trakcie zabawy odbyły się pokazy żonglerskie połączone z warsztatami, na których dzieci własnoręcznie wykonały piłeczki do żonglowania. Zarówno dzieci, jak i rodzice mieli możliwość przejażdżki na koniach, a całość zakończył efektowny pokaz karate.

Każde chętne dziecko mogło pomalować sobie twarz, wygrać niezwykłe fanty na loterii, wziąć udział w zabawach z chustą animacyjną lub z p. Anetką zrobić zabawnego zwierzaczka z balonika.

Organizatorzy, dzięki hojności sponsorów i ludzi dobrego serca, zadbali o smaczny poczęstunek. Były grillowane kiełbaski ze świeżym chlebem, pizza, ciasteczka oraz ciepła herbata, soki i pop corn.

Na zakończenie zabawy i po zliczeniu zdobytych punktów ogłoszone zostały wyniki. Tytuł SUPER RODZINY 2013 ROKU i zaproszenie na rodzinny obiad zdobyła Rodzina Państwa Magdaleny i Ireneusza Kwietniów. Profesjonalną sesję fotograficzną wygrała Rodzina Państwa Katarzyny i Grzegorza Zarajczyków, zaś pakiet usług fryzjerskich przypadł w udziale Rodzinie Państwa Małgorzaty i Andrzeja Danilkiewiczów.

Zabawie towarzyszyła wystawa dyplomów za osiągnięcia naszych uczniów. W minionym roku nasi wychowankowie zdobyli ich naprawdę wiele – wszystkim gratulujemy!

Cieszymy się, że dopisała nam nie tylko pogoda, ale także znakomite humory i duża liczba gości, którzy włączali się do prowadzonych zabaw i konkursów.

Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły dziękują wszystkim sponsorom i ofiarodawcom oraz zaangażowanym w organizację i przygotowanie festynu Rodzicom za okazaną życzliwość i pomoc. Dzięki Państwa zaangażowaniu uczniowie naszej szkoły i ich rodziny mogły razem spędzić sobotnie popołudnie w radosnej, pełnej humoru i zabawy atmosferze. Mamy nadzieję na spotkanie na kolejnym Festynie Rodzinnym już za rok.

W konkursie literackim pod hasłem „MOJA RODZINA”, zwyciężył wiersz Wojtka i Maćka Danilkiewiczów, chociaż prawdę mówiąc, wszystkie utwory warte były pierwszego miejsca.

NASI SPONSORZY I OFIARODAWCY:

ZAJAZD GOŚCINNY - RESTAURACJA – HOTEL -KONOPNICA 163D,

SALON FRYZJERSKI „DORIS”- ul. STARTOWA 12 lok.8 – LUBLIN,

PIEKARNIA „KIJEWSCY” - ul. LASOCKIEGO 26 – LUBLIN,

FPHU – PIEKARNIA „POLA” - JAN WITOLD KRZYSZCZAK - STASIN 34,

MOBILNA MYJNIA PAROWA - PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ - RAFAŁ KOWALCZYK - STASIN 37,

SALON KOSMETYCZNY ANNA - SYLWIA KOWALCZYK - UL. MATKI TERESY Z KALKUTY 4/82 – LUBLIN,

RAFAŁ SIEK - FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA - www.rafalsiek.pl,

LUBSAD  Sp. z o.o.- MOTYCZ 325 A,

WYDAWNICTWO „JUKA”,

MIXBUD - HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH- LUBLIN,

B.P. TRANSPORT PRZYGODZKA I WSPÓLNICY S.J. - WITOWICE 44C,

AUTO – SERWIS - CENTRUM NAPRAWY SAMOCHODÓW - www.cns24.pl,

OPON –SERWIS - GĘBKA S.J. -AL.KRAŚNICKA 238A,

PUB „U PIEKARZA” - MAŁGORZATA MALICKA PIOTR KIJEWSKI SP.ZO.O. – UL. KOŚCIUSZKI 3,

PPHU  ASKO - ROMAN SADŁOWSKI - UL.ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 54 – LUBLIN,

DELTA - TOMASZ WEJMAN -UL.KUROWSKA 118 – KOŃSKOWOLA,

BON  APETITKRĘŻNICA JARA 281a,

BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ ODDZIAŁ W KOZUBSZCZYŹNIE,

Urszula i Tomasz Basak, Anna i Roman Buczkowscy, Małgorzata i  Andrzej Danilkiewicz, Marzena i Konrad Dankiewicz, Monika  Gogłoza, Agnieszka i Andrzej Igras, Aneta i Rafał Kowalczyk, Sylwia Kowalczyk, Wioletta i Artur Kowalscy, Beata i Paweł Kutwa, Iwona  i Paweł Łakota, Inga Ozimkiewicz, Bożena i Hubert Pietras, Anna i Krzysztof Podlaszewscy, Wioletta Słyż – Wolska, Dorota i Wojciech Wójcik, Maria Wójtowicz, Katarzyna i  Grzegorz Zarajczyk.

Dziękujemy za okazaną pomoc, życzliwość i zaangażowanie!!!!!!!!

mgr Anna Kutwa-wychowawca świetlicy szkolnej

 
Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować Drukuj

(Fot. R. Wójcik.  Pokaz resuscytacji układu krążenia w wykonaniu uczniów klasy IV.)

Zbliżające się letnie wakacje, sprzyjają nie tylko relaksowi, ale także wypadkom. Dlatego też, z myślą o zbliżającym się szkolnym sezonie wycieczkowym, wypoczynku letnim, w dniu 29 maja 2013 roku w naszej szkole po raz kolejny, uczniowie odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Robili to pod fachowym okiem szkolnego koordynatora bezpieczeństwa-mgr Tomasza Podgórskiego. Dzięki takim szkoleniom, dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.

Uczniowie klasy IV pokazywali swoim młodszym i starszym kolegom różne sposoby z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku: udaru słonecznego, poparzenia, ukąszeń komarów, meszek oraz kleszczy. Poruszana była również problematyka pomocy ludziom chorym na cukrzycę.

Na zakończenie zajęć uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności na fantomach otrzymanych od Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Uczestnikom szkolenia podobały się przeprowadzone ćwiczenia. Widać to było po ich żywiołowej reakcji oraz zadawanych mądrych i trafnych pytaniach. Zajęcia zakończyły się wspólnym pokazem resuscytacji układu krążenia.

Posiadając wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczniowie będą czuć się pewniej przy wypadkach i ze spokojem wyruszą na turystyczne szlaki w zbliżające się wakacje.

Opracował: mgr Tomasz Podgórski-nauczyciel techniki

 
Sprawdzian trzecioklasisty OBUT 2013. Pytania o cień, tekst o królu i obliczenia zegarowe. Test znów był zbyt trudny? Drukuj

Fot. R. Wójcik. Uczniowie klasy trzeciej podczas pisania testu z języka polskiego OBUT.

Okazuje się, że w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, zadania, z którymi zmagali się trzecioklasiści we wtorek 21 maja 2013r. były dość trudne. Tak przynajmniej twierdzą internauci, którzy relacjonują wydarzenia związane z OBUT 2013 na forach internetowych. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty składał się z dwóch testów. Jeden dotyczył języka polskiego, a drugi matematyki. Czas na wypełnienie każdego z testów to 40 minut.

Podstawowym celem Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów jest umożliwienie szkołom otrzymania dodatkowych informacji o poziomie wiadomości i umiejętności posiadanych przez ich uczniów kończących klasę trzecią oraz materiałów mogących stać się podstawą do refleksji nad sposobem funkcjonowania szkoły i sposobami doskonalenia jej codziennej praktyki.

Po trzech latach planowane jest udostępnienie kalkulatora EWD, który umożliwi zestawienie wyników badania trzecioklasistów z ich wynikami ze sprawdzianu w klasie VI, pozwalające dyrektorom szkół na policzenie Edukacyjnej Wartości Dodanej, czyli efektywności pracy  w klasach 4-6 dla swojej szkoły.

Test trzecioklasisty przygotował Instytut Badań Edukacyjnych. Zwrotną informacja o wynikach punktowych uczniów i klasy placówka otrzyma w terminie do 03 czerwca 2013r.

Mamy nadzieję, że wszystkim naszym uczniom poszło dobrze i wszyscy będą zadowoleni.

Na podstawie strony internetowej: http://www.mmwroclaw.pl

mgr J. Wójcik-dyr. szkoły

 
Festyn rodzinny w Stasinie Drukuj

 

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia71727374757677787980następnaostatnia »

Strona 71 z 82

Szkoła Podstawowa w Stasinie
Stasin 61
21-030 Motycz
woj. lubelskie
 

Ring ring

telefon (fax): 81 5031039

e-mail: szkola@spstasin.com.pl

 

Godziny pracy sekretariatu szkoły:

 

Pn. 08:00 - 16:00
Wt. 07:00 - 15:00
Śr. 07:00 - 15:00
Czw. 07:00 - 15:00
Pt. 07:00 -  15:00

Sekretarka: mgr Arleta Żydek

 

 

 

Galeria zdjęć
galeria

logo projektor

 

 

 

 

  


 

Słownik

Wpisz wyrażenie polskie lub angielskie:
Adam Misztal 2012.