Fot. J. Wójcik. Uczniowie szkoły podczas warsztaów pt."Magiczne kryształy", przeprowadzonych przez p. Dorotę Mączka z Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego Art-Presti z Lublina.

„Magiczne kryształy”-warsztaty dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

W tym tygodniu na terenie szkoły odbyły się warsztaty dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, które poprowadziła p. Dorota Mączka, certyfikowany trener, edukator, socjoterapeuta  Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego Art-Presti z Lublina.

Program profilaktyczny „Magiczne kryształy” jest propozycją oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia. Został oparty na pracy z bajką Agnieszki Grzelak pt. „Magiczne kryształy”. Dotyka zagadnień związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów (komputer, telewizja, internet), a także pośrednio kwestii naśladownictwa negatywnych wzorców zachowań np. agresji. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala na przebycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą stać się istotne i wpłynąć na rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny dzieci.

Na zajęciach dzieci poznały alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zostają zmotywowane do rozwoju swoich talentów i zainteresowań, a także poznają znaczenie mediów i zagrożeń  płynących  z nadmiernego  korzystania z nich.

Warsztaty  przeprowadzono na zlecenie Urzędu Gminy Konopnica.

Dorota Mączka Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne Art-Presti
e-mail: biuro@art-presti.plwww.art-presti.pltel.: 608-013-116