Fot. J. Wójcik. „Lubelska Próba przed Egzaminem Ósmoklasisty” z LSCDN w Szkole Podstawowej w Stasinie-j. polski.

„Lubelska Próba przed Egzaminem Ósmoklasisty” z LSCDN

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w bieżącym roku szkolnym jest organizatorem „Lubelskiej Próby przed Egzaminem Ósmoklasisty”. Test  w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty zostanie przeprowadzany w naszej placówce wyłącznie w celu informacyjnym aby lepiej przygotować naszych uczniów do zbliżających się w maju  właściwych egzaminów organizowanych przez CKE.

Termin przeprowadzenia próbnych egzaminów na terenie naszej szkoły:

  • 20.04.2021 r. (wtorek)  godz. 9.00.-język polski,
  • 21.04.2021 r. (środa)  godz. 8.30.-matematyka,
  • 30.04.2021r. (piątek)  godz. 9.00.-język angielski.

Materiały potrzebne do przeprowadzenia badania (arkusz, przykładowe schematy oceniania) zostały przesłane na adres szkoły  w wersji elektronicznej, trzy dni przed datą próby.

Wyniki otrzymane po przeprowadzonej próbie szkoła wykorzysta we własnym zakresie.

Próbny egzamin odbywa się w reżimie sanitarnym w ramach prowadzonych konsultacji z uczniami kl. VIII.