F7D34019-EE4F-4E7C-8E7D-6B67E099F419

Fot. E. Łączka. Nie tylko lepienie bałwana, nasze zabawy na śniegu!