Monika

Fot. Arch. Praca uczennicy wykonana na lekcji techniki on-line. w klasie czwartej