Wikt

Fot. Arch. Jedna z prac asamblażu uczennic klasy siódmej wykonana na lekcji plastyki.