CKE opublikowała informatory do nowego egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2021/2022

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące nowych egzaminów ósmoklasistów, które czekają na uczniów już w 2022 roku. Zmiana dotyczy uczniów obecnie uczęszczających do klasy VII. Do tej pory uczniowie zdawali egzamin z trzech obowiązkowych przedmiotów (j. polski, j. obcy i matematyka). Po zmianie do egzaminu ósmoklasisty dołączy czwarty egzamin z wybranego przedmiotu. W informatorach CKE przygotowała przykładowe zadania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć ósmoklasistom. Jak informuje CKE w informatorze egzamin ósmoklasisty z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, będzie trwał 90 minut.

Z biologii do rozwiązania będzie 18 – 25 zadań, z chemii 20‒30, podobnie na fizyce i geografii. Z historii z kolei 24-28. Poniżej prezentujemy informatory ze strony CKE, aby lepiej przygotować uczniów klasy siódmej do nowej formuły:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_Czesc%20ogolna.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_biologia_100.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_chemia_100.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_fizyka_100.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_geografia_100.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_historia_100.pdf

Przypomnijmy, że w roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie po raz pierwszy w maju (25-27 maja 2021), a nie jak w latach poprzednich – w kwietniu. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Przekazywanie przez dyrektorów szkół do OKE danych zdających, którzy w roku 2021 będą przystępować do egzaminów rozpocznie się w listopadzie 2020 roku.