Nasza szkoła po raz kolejny weźmie udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day), jest to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. W tym roku X edycja akcji (ŚDTM 2020) odbędzie się 02 października 2020.

Szkolnymi koordynatorami akcji są Panie: w klasach IV-VIII mgr Anita Kozłowska-nauczyciel matematyki, w klasach I-III mgr  Emilia Łączka-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Jaki jest cel akcji?

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Na czym polega?

„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana jest w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami są właśnie młodsi uczniowie. Tworzą oni specjalne Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni są w losy i przepytują starszych kolegów oraz dorosłych.

Jak pokazuje doświadczenie poprzednich edycji, taka zamiana ról jest często bardziej stresująca dla…dorosłych. Dzieci natomiast są niezwykle zmotywowane pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora. Wszystko odbywa się pod opieką osoby dorosłej, która czuwa nad poprawnością przeprowadzanych egzaminów.

Wiele emocji wywołują egzaminy przeprowadzane przez Patrole Egzaminacyjne. Uczniowie-egzaminatorzy wychodzą na ulice, do sklepów, parków i przepytują przypadkowych przechodniów. Towarzyszą im kolorowe transparenty, balony i wiele innych pomysłowych dekoracji. Patrol musi być widoczny!

Przygotowania do ŚDTM trwają kilka tygodni. Uczniowie w tym czasie przygotowują plakaty, rekwizyty, ozdabiają szkołę tematycznymi dekoracjami. Przed egzaminami aktywnie przypominają sobie tabliczkę mnożenia w formie zabaw: „Matematyczny marmur”, „Hasło dnia” oraz z gier z wykorzystaniem kart Grabowskiego: „Piłkarz matematyk” i „Królowa skakanki”.

Nauczyciele koordynujący ŚDTM w szkołach przygotowują swój ostateczny plan działania. I w końcu, po angażujących przygotowaniach (które są przede wszystkim świetną zabawą!) mamy akcję, która co roku wyłania tysiące „Ekspertów Tabliczki Mnożenia”.

Kto jest organizatorem?

Organizatorem Głównym jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego z Poznania. Wydawnictwo promuje zabawową formę nauczania-uczenia się matematyki.

Organizator Główny udostępnia uczestnikom materiały niezbędne do przeprowadzenia ŚDTM takie jak: losy, logo, plakaty, scenariusze gier i wiele innych. Każda placówka, która rejestruje się na stronie, otrzymuje licencję Organizatora Lokalnego, upoważniającą do organizacji akcji. Wszystkie materiały można pobrać po zalogowaniu się na stronie internetowej: www.wmtday.org.

Szczegóły akcji na stronie: https://www.wmtday.org/pl/podstawowe-informacje-o-akcji