Komunikat CKE- terminy egzaminów ósmoklasisty w 2021r.

Zgodnie z opublikowanym przez CKE  harmonogramem egzaminy ósmoklasistów w 2021 roku odbędą się w następujących terminach:

  • język polski – wtorek 25 maja 2021 r., godz. 9:00,
  • matematyka – środa 26 maja 2021 r., godz. 9:00,
  • język obcy nowożytny – czwartek 27 maja 2021 r., godz. 9:00.

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego 90 minut. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną do wiadomości  02 lipca 2021 roku.

Termin dodatkowy dla uczniów, którzy z różnych względów nie mogli przystąpić do egzaminów w pierwszym terminie, wyznaczony został na czerwiec 2021r.:

  • język polski – środa 16 czerwca 2021r., godz. 9:00,
  • matematyka – czwartek 17 czerwca 2021r., godz. 9:00,
  • język obcy nowożytny – piątek 18 czerwca 2021r., godz. 9:00.

 E8- Komunikat o dostosowaniach

E8 EM Komunikat o przyborach