W dniach 30 marca do 1 kwietnia zostały udostępnione arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty, przygotowane przez CKE oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Wszyscy chętni uczniowie mogli w tych dniach sprawdzić swoje umiejętności. W dniu dzisiejszym CKE opublikowała zasady oceniania. Po świętach wielkanocnych nasi uczniowie otrzymają wyniki próbnego egzaminu z poszczególnych przedmiotów na indywidualne konta w dzienniku elektronicznym Librus.

Dzień 1 – język polski

Dzień 2. – matematyka

Dzień 3. – języki nowożytne

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są również na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy chcieli spróbować swoich sił rozwiązując przykładowe arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty. Gratulujemy wiedzy i umiejętności!