Rodzice kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klasy  pierwszej Szkoły Podstawowej w Stasinie!

Cały czas trwa rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

W okresie zawieszenia pracy szkoły, zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy szkoły: spstasin@wp.pl

Potrzebny formularz można pobrać z zakładki na stronie szkoły „Rekrutacja 2020/2021” – odpowiednio do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy,

następnie wypełnić, przesłać pocztą, zeskanować lub wykonać zdjęcie oraz przesłać na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

Wypełnione wnioski można też wrzucać w kopercie do skrzynki pocztowej przy wejściu do szkoły.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu: (81) 50-31-039.