Aktualizacja z dnia 20.01.2020r.

1. Pierwsze bezpłatne pokazowe zajęcia rytmiczno-taneczne dla zainteresowanych Rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego i  kl. I-III,  odbędą się w dniu 28 stycznia 2020 roku, tj. wtorek w godz. 12.55-13.40, z nową instruktor Panią Emilią Kmieć.

W pierwszych zajęciach pokazowych mogą uczestniczyć zainteresowani Rodzice. Odpłatność miesięczna za zajęcia 45- minutowe  jeden raz w tygodniu jest taka sama jak z poprzednim prowadzącym. Zajęcia dla dzieci, których Rodzice zadeklarują chęć posyłania dzieci mogłyby rozpocząć się od dnia 04 lutego 2020 roku. Umowa z poprzednim instruktorem Panem Michałem została rozwiązana.

2. Raporty każdego  ucznia kl. VIII z Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Wydawnictwem „Operon”, zostały przesłane  Uczniom i Rodzicom na dziennik elektroniczny LIBRUS .

3. Ferie zimowe w województwie  lubelskim trwają  od 13  do 26 stycznia 2020 roku.

4Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie informuje, że  od dnia 27 stycznia 2020 roku, tj. poniedziałek, będzie można już zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego i szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Aktualne wzory dokumentów potrzebne do zapisania dziecka do szkoły do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły zakładka REKRUTACJA 2020/2021.

5.Udział w projekcie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”– w dniach 28-29.01.2020r. w godzinach 8.30.-12.00, tylko uczniowie  kl. VII.  –miejsce: Szkoła Podstawowa  w Motyczu- sala gimnastyczna, dowóz organizują Rodzice. Zbiórka uczniów z opiekunem o godz. 8.20 w budynku  SP w Motyczu.

6. Prosimy Rodziców uczniów klas I-III o wypełnienie zgody na udział w programie „Kolejowe ABC” do dnia 31.01.2020r. Wzory zgody przekażą wychowawcy klas. W lutym przyjadą prowadzący z  Urzędu Transportu Kolejowego z Warszawy i przeprowadzą warsztaty z zasad bezpieczeństwa na torach, przejazdach i obiektach kolejowych, wręczą upominki tylko uczniom którzy wezmą udział w zajęciach na podstawie  wypełnionych deklaracji.

7. Uroczysta Akademia z okazji DNIA BABCI  I DZIADKA  odbędzie się w dniu  w dniu 31 stycznia 2020 roku, tj. piątek o godz. 11.15.  ZAPRASZAMY!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  mgr Jacek Wójcik-dyrektor szkoły