Nieodpłatna pomoc prawna

Fundacja „OIC Poland” serdecznie zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

U.G. Konopnica
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 10.00 – 14.00  Konopnica – Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B
Wtorek 10.00 – 14.00  Konopnica – Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B
Czwartek 10.00 – 14.00  Konopnica – Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B
Piątek 10.00 – 14.00  Konopnica – Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B

Zapisy na wizyty:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 528 67 14

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
  • oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  • w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  • się postępowaniu sądowo administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:

  • z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

www.pomocprawna.oic.lublin.pl

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego.