Próbny egzamin ósmoklasisty z „Nową Erą”

W listopadzie br. w naszej szkole odbywać  się będzie II edycja próbnego ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty zorganizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era sp. z o. o.
Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Próba przed zewnętrznym egzaminem ósmoklasisty pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu, techniką rozwiązywania zadań oraz pracą pod presją czasu.

W kolejnych dniach uczniowie kl. VIII będą pisać testy z:

  • Języka polskiego
  • Matematyki
  • Języka angielskiego

Przystąpienie do programu zapewnia:

  • weryfikację stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników oraz automatycznego sporządzania raportów,
  • natychmiastowy, przejrzysty raport o wynikach uczniów i klas oraz, po wpisaniu wyników przez wszystkich uczestników programu, wyniki na tle badanej próby ogólnopolskiej.

O terminie przeprowadzenia egzaminu będą informować uczniów nauczyciele uczący wymienionych przedmiotów w naszej szkole. Opublikowanie ogólnopolskich wyników nastąpi  w dniu 04.01.2020 roku.