WAŻNE KOMUNIKATY!

Aktualizacja z dnia 30.10.2019r.

1.  Dzień 31 październik 2019r., tj. czwartek jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603). Dla uczniów, którym Rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w w/w dniu szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w godz. 07.10-16.00. Rodzice chcący posłać dziecko w tym dniu proszeni są o wypełnienie deklaracji (do pobrania z sekretariatu lub strony internetowej) do dnia 28 października 2019 roku, tj. poniedziałek, zapewni to odpowiednią organizację pracy szkoły.

2. Rozkład jazdy autobusów linii 12 ZTM w Lublinie w okresie 01-02-03 listopada 2019: https://www.ztm.lublin.eu/pl/rozklady/linia/012