WAŻNE KOMUNIKATY!

Aktualizacja z dnia 15.10.2019r.

1. Zebranie rodziców odbędzie się w dniu 23 października 2019 roku, tj. środa o godz. 17.00. Zebranie rozpocznie się na sali gimnastycznej i zostanie poprzedzone  prelekcją nt. „Edukacja uzależnień”, przeprowadzoną przez pracownika Stowarzyszenia „Rysa” w Lublinie. Następnie spotkania w klasach z nauczycielami i indywidualne konsultacje wg potrzeb Rodziców. Dla zainteresowanych tematyką uzależnień w godz. 14.00-17.00 w sali 13A, będzie dyżurował pracownik stowarzyszenia i udzielał porad indywidualnych, dotyczących między innymi  podejrzeń o zaniedbania wychowawcze, nadużycia władzy rodzicielskiej, problem z zażywaniem środków odurzających przez rodziców, rodzeństwo, inne tematy.

2. W dniu 30.10.2019r. tj. środa, klasy III-VIII z wychowawcami wyjeżdżają na wycieczkę do „Centrum Kopernik” w Warszawie.

3. Dzień 31 październik 2019r., tj. czwartek jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603). Dla uczniów, którym Rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w w/w dniu szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w godz. 07.10-16.00. Rodzice chcący posłać dziecko w tym dniu proszeni są o wypełnienie deklaracji (do pobrania z sekretariatu lub strony internetowej) do dnia 28 października 2019 roku, tj. poniedziałek, zapewni to odpowiednią organizaję pracy szkoły.

4. W listopadzie dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas starszych  organizujemy odpłatne pokazy w 3 grupach:” O” klasy I-II, klasy III-V-VI oraz trzecia grupa kl. VII i kl. VIII. Pierwszy pokaz 22.11.2019r.  „Ocean dinozaurów” i „Kosmos” projekcja filmów w technologii 3D. Drugi 26 listopada 2019r. mobilne planetarium „Pan Kometa„. Każdy z pokazów kosztuje 10,00zł. Wpłaty do wychowawców klas po 20,00zł. od dziecka proszę uiścić do 08 listopada 2019r.