WAŻNE KOMUNIKATY!

Aktualizacja z dnia 16.09.2019r.

  1.  Przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu ze stron internetowych szkoły w ostatnich dniach, wina leży po stronie firmy świadczącej usługi hostingowe. Podjęliśmy starania o zmianę firmy obsługującej naszą domenę.
  2. W dniu 18.09.2019r., tj. środa  od. godz. 8.00 będzie można wykonać na terenie szkoły  odpłatnie zdjęcie do legitymacji szkolnej, karty rowerowej, klasowe, inne. Fotografie wykonuje firma Fotolider. Prosimy uczniów o  stosowny ubiór (nawet w przypadku nie kupowania zdjęcia-zdjęcia klasowe). Oferta cenowa będzie wywieszona w holu szkoły w dniu zebrania. Rodzaj wykonywanych zdjęć i ich zakup jest całkowicie dobrowolny i leży w gestii Rodziców.
  3. Pierwsze zajęcia rytmiczno-taneczne  45 – minutowe, dla zainteresowanych dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-II-III , odbyły się w poniedziałek 16 września 2019 r. o godz. 12.00. będą prowadzone raz w tygodniu przez instruktora Pana Michała Oleszyńskiego.  Od przyszłego tygodnia w zajęciach będą mogły uczestniczyć tylko te dzieci, których rodzice dokonali zgłoszenia u instruktora lub wychowawcy klasy. Odpłatność za wrzesień połowa stawki miesięcznej, w sekretariacie szkoły.
  4. Zajęcia OYAMA KARATE będą odbywały się w poniedziałki od godz. 14.10-15.10 oraz w środy od 13.00-14.00. Taki układ godzin pozwala na uczestnictwo wszystkich uczniów naszej szkoły uczestniczących w zajęciach oraz uzależniony jest od prowadzonych zajęć w innych szkołach w naszej gminie.
  5. Dobrowolna opłata Rodzica za ubezpieczenie podstawowe dziecka w PZU na rok szkolny wynosi 42,00 zł. Opłaty można wnosić w sekretariacie szkoły do dnia 20 września 2019 roku. Składka obejmuje odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu na kwotę 10 000,00zł. Opłatę wnosi Rodzic, gdyż potrzebne są dane dziecka i podpis osoby dorosłej. Rodzice mogą dobrowolnie i samodzielnie dokonywać ubezpieczeń w innych firmach działających na rynku ubezpieczeń!
  6. W dniu 12.09.2019 roku odbyły się wybory do Rady Rodziców w roku szkolnym 2019-2020. Jest nam miło zakomunikować, że przewodniczącą została Pani Agata Chmiel, zastępcą Pani Katarzyna Zarajczyk, sekretarzem Pani Agata Gano, skarbnikiem Pani Dorota Boroś, Komisja Rewizyjna: Pani Małgorzata Danilkiewicz i Pan Marcin Gęca. Gratulujemy! Jednocześnie dziękujemy ustępującej Radzie Rodziców, która pracą i ogromnym zapałem i zaangażowaniem wspierała opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły. Jeszcze  raz dziękujemy!