Fot. J. Wójcik, Spotkanie lubelskiego kuratora oświaty z dyrektorami szkół, przedszkoli w UW w Lublinie w dniu 22.08.2019r.

Spotkanie LKO z dyrektorami szkół

W dniu 22.08.2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się jedno ze spotkań lubelskiego kuratora oświaty z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek kształcenia z całego województwa, inaugurujących rok szkolny 2019/2020.

Gospodarzem konferencji była Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty. W spotkaniu uczestniczył również wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który z Panią kurator wręczyli akty uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, nauczycielom którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego w sesji letniej. Tematyka spotkań koncentrowała się na omówieniu wyników nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019, zmian w prawie oświatowym.

Zaprezentowano podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2.  Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.