Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się na sali gimnastycznej w dniu 02 września 2019 roku, tj. poniedziałek o godz. 9.15. Następnie w przydzielonych salach lekcyjnych odbędą się spotkania  z wychowawcami klas.

________________________________________

Zajęcia opiekuńcze w klasach I-VIII dla uczniów którzy pozostaną w szkole po rozpoczęciu roku szkolnego i spotkaniach z wychowawcami w klasach,  odbędą się w godzinach 9.50. – 13.00.
Zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym dla dzieci które pozostaną w szkole po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego tego dnia odbywają się w godzinach 9.30. – 13.00.
________________________________________
Godzina 9.30 – spotkania z wychowawcami klas

*Oddział przedszkolny-mgr Ewa Kliczka-salka oddziału przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                *klasa I sala 12 – mgr Emilia Łączka
*klasa II sala 13a-mgr Edyta Strug
*klasa III sala 15-mgr Aneta Podleśna
*klasa V sala komputerowa- mgr Dagmara Martynowska
*klasa VI sala 22-mgr Ewa Chojnacka
*klasa VII sala 24- religijna-mgr Agnieszka Chomicka
*klasa VIII sala 13b-mgr Regina Wójcik

Inne ważne informacje:
1. Cena porcji obiadowej (tylko drugie danie) – 7,00 zł. Obiady będą mogły być wydawane od 04.09.2019r. Zapisy na obiady w sekretariacie szkoły.

2. Świetlica szkolna będzie czynna  po zakończeniu zajęć do godziny 16.00. Karty zapisu do świetlicy należy pobrać od wychowawców lub w świetlicy szkolnej.

3. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, tj. 02.09.2019r. uczniowie klas I-VIII odbiorą darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń zakupione przez szkołę w ramach dotacji celowej.

4. Tego samego dnia R.R. będzie zbierała pieniądze od zainteresowanych rodziców na zakup hurtowy podręczników do oddziału przedszkolnego i religii (dotacja nie obejmuje dofinansowania).

5. Zainteresowani rodzice posyłaniem dzieci na świetlicę szkolną, pobiorą druk ze strony internetowej lub sekretariatu i wypełniony złożą do Pani mgr A. Kutwa lub mgr A. Chomickiej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

6. Opłata za herbatę dla chętnych uczniów wynosi 15,00 zł. za semestr. Opłaty można wnosić na stołówce szkolnej.