WAŻNE KOMUNIKATY!

Aktualizacja z dnia 14.08.2019r.

  1. W zakładce „Podręczniki” znajduje się „Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2019-2020″. Przypominam, że uczniowie klas I -VIII otrzymają w dniu 02 września 2019 roku  bezpłatne podręczniki, zestawy ćwiczeniowe i materiały edukacyjne zakupione  w ramach rządowej dotacji celowej (za wyjątkiem podręczników i materiałów ćwiczeniowych do religii). Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do oddziału przedszkolnego i religii będzie można zamówić i zakupić z pomocą Rady Rodziców w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, tj. 02 wrzesień 2019 roku.
  2. Za zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole i na jej terenie odpowiada dyrektor szkoły (art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty, art. 7 ust. 2 pkt 6 Karty Nauczyciela oraz § 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r.). Zadania z tym związane wyznaczają przepisy, wskazując m.in. obowiązek zabezpieczenia i kontrolowania terenu szkoły, przed dostępem osób trzecich. (§ 7 ust 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r.).
  3. Informujemy, że jeszcze można zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego i klas I-VIII na rok szkolny 2019/2020, od dnia 15.08.2019 roku. Szczegóły w zakładce rekrutacja.