Wyniki egzaminu ósmoklasisty

CKE opublikowała na swoich stronach raport o wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 63 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki – 45 proc., a z języka angielskiego 59 proc. – podała  CKE.  Nasi uczniowie w każdym z przedmiotów będących na egzaminie uzyskali wyższą średnią. Tegoroczna sesja egzaminu ósmoklasisty była pierwszą w historii.

To dobry moment podsumowania i pokazania, że ten system egzaminowania zewnętrznego sprawdza się i nie należy tu wprowadzać poważniejszych zmian” – powiedział nowy minister edukacji Dariusz Piontkowski podczas konferencji poświęconej wynikom tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. „Dla nas to ważny test, jak te egzaminy ósmoklasisty będą się sprawdzały. Były pewne obawy, czy zadania otwarte, które stanowią pewną część egzaminu, będą dla uczniów zrozumiałe, czy będą je w stanie rozwiązywać. Cieszę się, że pierwsze informacje są dla uczniów i dla nas wszystkich optymistyczne, bo pokazują, że ten nowy system dobrze się sprawdza” – dodał.

Tabela. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2018/2019 zorganizowanym przez OKE w Krakowie

Stanin Średni wynik w procentach
Przedmiot Szkoła Szkoła Gmina Województwo Polska
Język  polski 6 67% 69% 64% 63%
Matematyka 6 50% 54% 44% 45%
Język angielski 8 77% 64% 56% 59%

*Skala staninowa- stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę… na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

 Nazwa stanina

 1- najniższy

 2- bardzo niski

 3- niski

 4- niżej średni

 5- średni

 6- wyżej średni

 7- wysoki

 8- bardzo wysoki

 9- najwyższy

W PONIŻSZYM LINKU ZNAJDUJĄ SIĘ WYNIKI OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE:

-CKE- informacja-ogólnopolska: http://spstasin.com.pl/wp-content/uploads/2019/06/CKE-informacja-ogólnopolska.pdf

-Wstępna informacja o wynikach egzaminu-woj. lubelskie: http://spstasin.com.pl/wp-content/uploads/2019/06/Wstępna-informacja-o-wynikach-E8_2019-LUB_3.pdf