Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Na stronie: www.men.gov.pl/rekrutacja, link do strony:  https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020  zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści. W załączniku znajdziemy plakat o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

ULOTKA REKRUTACYJNA: 

https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/ULOTKA_REKRUTACJA_ok2.jpg/08145ce5-0fc8-e33d-81bf-9522c325fe22