Szybki internet w szkole

Już niebawem rusza realizacja kolejnego, trzeciego etapu ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę dostępowej sieci światłowodowej. Wybudowana infrastruktura umożliwi mieszkańcom i szkole dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości, telewizji online oraz innych usług internetowych. Beneficjentem w III konkursie POPC3 są m.in. spółki FIBEE I i FIBEE IV, które otrzymają dofinansowanie na realizację inwestycji w 6 województwach, w tym również w naszym regionie. Koszty doprowadzenia światłowodu do adresów objętych projektem będą w pełni finansowane z dotacji UE oraz środków własnych beneficjenta. Zaplanowana inwestycja, w ciągu najbliższych trzech lat, obejmie swoim zasięgiem lokalizacje określone w projekcie POPC jako „białe plamy”, czyli zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną na terenach podmiejskich i wiejskich.

 Dla szkół objętych projektem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostaną wykonane następujące działania:

  • wybudowane zostanie przyłącze światłowodowe do budynku i zakończone w budynku w miejscu uzgodnionym z jednostką oświatową (kabel światłowodowy przyłącza będzie posiadał co najmniej 12 włókien światłowodowych),
  • w miejscu zakończenia kabla światłowodowego w budynku zostanie zamontowana szafa telekomunikacyjna, do której doprowadzone będzie napięcie 230V, w której będą zamontowane urządzenia: przełącznica optyczna,urządzenia transmisyjne i urządzenie końcowe CPE umożliwiające realizację dostępu do Internetu o najwyższych parametrach jakościowych i przepustowości co najmniej 100Mb/s na 100Mb/s.
  • wykonana zostanie instalacja kablowa do wskazanego miejsca w jednostce oświatowej (np. pracownia komputerowa) i zainstalowany zostanie punkt dostępowy WiFi umożliwiając jednocześnie radiowy dostęp do internetu dla co najmniej 20 użytkowników.
  • podłączenie szkoły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) i możliwość bezpłatnego korzystania z tej sieci przez co najmniej 10 lat. Operatorem sieci OSE jest NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

Informacja pochodzi z listu otrzymanego w dniu 11.04.2019 roku od przedstawiciela spółki FIBEE I oraz przedstawiciela Wykonawcy.