Fot. R. Wójcik. Na zdjęciu: Dyrektor szkoły mgr Jacek Wójcik, Szkolna Komisja Egzaminu Ósmoklasisty: mgr Anna Kutwa-przewodnicząca, mgr E. Krzyżak ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy, mgr A. Poręba, mgr D. Martynowska wychowawca klasy mgr Małgorzata Zawistowska, Uczniowie klasy VIII po ostatnim egzaminie z j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Stasinie.

Egzaminy ósmoklasisty czas zakończyć

Przez ostatnie 3 dni trwały egzaminy ósmoklasisty zorganizowane przez CKE w Warszawie,  egzamin składał się z trzech części: ‎humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej z języka obcego nowożytnego.‎

W poniedziałek (15.04) dokładnie o godz. 9.00  rozpoczęły  się egzaminy z j. polskiego, które były testem sprawdzającym wiedzę zdobytą przez uczniów przez 8 lat spędzonych w szkole podstawowej. Na napisanie testu było 120 minut.

Wtorek (16.04) to dzień przedmiotów ścisłych – o godz. 9.00, rozpoczął się egzamin z  matematyki, tutaj na napisanie przewidziano 100 minut. Rozwiązania należało pisać wyraźnie i zalecanym czarnym tuszem, zadania otwarte z matematyki będą bowiem podlegały e-ocenianiu. Po egzaminie rozwiązania zadań nie trafią do egzaminatorów w wersji papierowej. Zostaną zeskanowane, a egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania (scoris®Assessor) na ekranie komputera.

Na koniec  w środę (17.04), uczniowie zmierzyli się z testami z języków obcych, w przypadku naszej szkoły  z j. angielskiego, na którego napisanie przewidziano 90 minut.

Ci ósmoklasiści, którzy z powodów losowych nie mogli przystąpić w kwietniu do pisania egzaminu lub jednej z jego części, będą mieli na to okazję na początku czerwca. Egzaminy rozłożone w taki sam sposób odbędą się w dniach 3-5 czerwca 2019 roku.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 uczniowie będą mogli poznać w piątek, 14 czerwca 2019 roku. Zaświadczenia wydawane będą w szkołach tydzień później – w piątek, 21 czerwca 2019 roku.

Dyrektor szkoły mgr Jacek Wójcik składa serdeczne podziękowania nauczycielom pracującym w szkolnej Komisji Egzaminu Ósmoklasisty: mgr Annie Kutwa-przewodniczącej, mgr E. Krzyżak ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy, mgr A. Poręba, mgr E. Chojnackiej, mgr D. Martynowskiej oraz wychowawcy klasy mgr Małgorzacie Zawistowskiej. Dziękuję też nauczycielom naszej szkoły pracującym w Komisjach innych placówek oświatowych: mgr M. Kotarskiej- Sędłak, mgr I. Gajkoś, mgr S. Furtak, mgr A. Chomickiej.

Szczególne podziękowania należą się uczniom klasy ósmej za wysiłek jaki włożyli w napisanie egzaminu  oraz za to, że swoim zachowaniem i postawą nie dali powodów do interweniowania przez członków zespołu nadzorującego i maksymalnie wykorzystali przysługujący im czas pracy. Bardzo miłym akcentem były też kwiaty od uczniów i ich Rodziców (którzy mocno trzymali kciuki za swoje pociechy)  jako wyraz sympatii i podziękowania za pracę w Komisji. Przypominam, że rok szkolny trwa  do 21 czerwca 2019, teraz trzeba zawalczyć o jak najlepsze oceny na świadectwie ukończenia szkoły, a dostanie się do wybranej szkoły stanie się faktem.