rekolekcje wielkopostne

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019

W dniach 10-11-12 kwietnia 2019 w Parafii Konopnica będą odbywać się Rekolekcje Wielkopostne w związku z powyższym w  w/w dniach obowiązywać będzie zmieniona organizacja pracy szkoły (Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach -Dz. U. nr 36, poz. 155, z późn. zmianami). Program rekolekcji przedstawia się następująco:

 ŚRODA 10 kwiecień  2019

 • 11.30-Msza św z nauką dla dzieci
 • 18.00-Msza św. z nauką dla wszystkich
 • 19.30-Msza św z nauką dla młodzieży

CZWARTEK 11 kwiecień 2019

 • 9.00-Msza św z nauką dla wszystkich
 • 11.30-Msza św z nauką dla dzieci
 • 18.00-Msza św z nauką dla wszystkich
 • 19.30-Msza św z nauką dla młodzieży

PIĄTEK 12 kwiecień  2019

 • 9.30-Msza św z nauką dla wszystkich
 • 11.00 spowiedź dla dzieci
 • 11.30-Suma odpustowa
 • 16.00-Droga Krzyżowa dla dzieci i dorosłych
 • 16.30-spowiedź dla wszystkich
 • 17.30-Msza św z nauką dla wszystkich
 • 18.30-spowiedź dla młodzieży
 • 19.00 Msza św z nauką dla młodzieży
 • 20.00-Droga Krzyżowa dla młodzieży

1. Zajęcia lekcyjne  w w/w dniach będą odbywały się w godz. 7.40-11.00, następnie dzieci, których Rodzice wyrażą na piśmie taką wolę, udadzą się z opiekunami podstawionym autobusem Lubelskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. do Kościoła w Konopnicy. Opłata za przejazd 3,50 zł. w dwie strony. Po zakończeniu rekolekcji dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem wrócą pierwszym kursem do domu. Dzieci odbierane ze szkoły przez Rodziców i te które nie uczestniczyły w rekolekcjach będą oczekiwały na rodziców w świetlicy szkolnej. Deklaracje woli udziału dziecka w rekolekcjach  zbierają wychowawcy klas.

2. Rodzice chcący odebrać dziecko bezpośrednio z kościoła każdorazowo zgłaszają osobiście ten fakt wychowawcy klasy lub opiekunowi grupy.

3. Dla uczniów którzy nie uczestniczą w rekolekcjach lub rodzice nie są w stanie zapewnić opieki po lekcjach, prowadzona będzie świetlica szkolna w godz. 11.00.-16.30. Autobusy  Lubelskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w tych dniach kursują zgodnie z rozkładem jazdy.

4. Nauczyciele w dniach rekolekcji nie będą robić uczniom kartkówek, sprawdzianów, a także ograniczą do maksimum odpytywanie uczniów i zadawanie prac domowych.

5. Zajęcia OYAMA Karate w środę 10 kwietnia 2019 i zajęcia sportowe w piątek 12 kwietnia 2019 roku o godz. 13.00 nie odbędą się.

mgr Jacek Wójcik – dyrektor szkoły