WAŻNE KOMUNIKATY!

Aktualizacja z dnia  18.03.2019r.

1.  W dniu 21 marca 2019 roku, tj. czwartek o godz. 17.00 w sali 22 odbędzie się zebranie  Rodzice uczniów klasy VIII z dyrektorem szkoły i wychowawcą. Rodzice zostaną  zapoznani z harmonogramem rejestracji kandydatów do szkół ponadpodstawowych w województwie lubelski, a także będą zobowiązani do wyboru formy logowania w systemie VULCAN. Logowanie może odbywać się indywidualnie (otrzymane przez ucznia oceny w trakcie rekrutacji będą do wybranych szkół musieli dostarczyć Rodzice) lub za pośrednictwem logowania przez szkołę do której uczęszcza uczeń. Rodzice ucznia mogą skorzystać z jednej formy zgłoszenia dziecka jako kandydata do szkoły ponadpodstawowej. Zgłoszenie indywidualne zablokuje możliwość skorzystania ze zgłoszenia przez szkołę i odwrotnie. Dalsze decyzje w przedmiotowej sprawie  będą przedmiotem ustaleń z wychowawcą i dyrektorem szkoły w czasie zebrania. Ostateczna data wprowadzenia danych osobowych do systemu VULCAN to 05 kwiecień 2019r.. Rodzice i uczniowie będą za pomocą systemu mogli wybrać 3 szkoły w województwie lubelskim (z wyłączeniem szkół powiatu świdnickiego-powiat nie przystąpił do tej formy rekrutacji). Do symulacji zgłoszenia ucznia jako kandydata do szkoły ponadpodstawowej  służy platforma: trening12-posp.edu.com.pl/instytucje

2. Wójt Gminy Konopnica zwraca się z prośbą o informację dotyczącą uczniów chętnych do korzystania z przewozów autobusowych w roku szkolnym 2019/2020, dowożących dzieci do szkół Gminy Konopnica. Z uwagi na to, że ustawa prawo oświatowe wprowadza co do zasady obowiązek zapewnienia transportu dzieci do i ze szkoły, gdy odległość dziecka do placówki oświatowej przekracza 3 km (dla klas I- IV) oraz 4 km (dla klas V-VII), daje jednocześnie Radzie Gminy możliwość wprowadzenia krótszych odcinków niż wymagana liczba kilometrów. Koszt przejazdu dziecka do szkoły byłby dla rodzica tak jak obecnie bezpłatny. Szacunkowa liczba uczniów którzy korzystaliby  z dowozu jest niezbędna do przeprowadzenia odpowiednich procedur i wyliczeń kosztów tak funkcjonującej komunikacji. Dlatego proszę o priorytetowe potraktowanie zapytania i odpowiedź zwrotną do dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych dnia 31.03.2019r.

3. Informujemy, że trwają zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020. Na dzień dzisiejszy do klasy pierwszej zapisano siedmioro dzieci. Szczegóły w zakładce rekrutacja.

mgr Jacek Wójcik-dyrektor szkoły