Fot. J. Wójcik.Zebranie Sołectwa Stasin w dniu 19.03.2019 roku. Na zdjęciu:: Wójt Gminy Konopnica Pan Mirosław Żydek, Radna Stasina Pani Anna Gano-Gęca, Sołtys Pan Marek Brodacz, Sekretarz Zebrania Pani Iwona Nemczyk.

Wybory sołtysa Sołectwa Stasin

W związku z kończącą się kadencją organów sołectw tj. sołtysa i rady sołeckiej, we wszystkich sołectwach gminy Konopnica odbywają się zebrania, podczas których mieszkańcy wybierają sołtysa wsi i radę sołecką na pięcioletnią kadencję.

W dniu 19 marca 2019 roku w  naszej szkole odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Stasin. W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Konopnica Pan Mirosław Żydek, Radna Stasina Pani Anna Gano-Gęca. Gospodarzem spotkania był Sołtys Pan Marek Brodacz, który na czas wyborów nowego sołtysa przekazał przewodnictwo wybranemu przewodniczącemu przez ogół zebrania. Kolejnym krokiem był wybór protokolanta zebrania wybrano Panią Iwonę Niemczyk, Komisję Skrutacyjną: Katarzyna Zarajczyk -przewodnicząca, Rafał Kowalczyk, Piotr Niemczyk, następnie przystąpiono do wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Sołtysem został wybrany ponownie  na kolejną kadencję Pan Marek Brodacz. Gratulujemy!

Do Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  1. Buczkowska Anna
  2. Biszczak Zbigniew
  3. Gajewska Iwona
  4. Krekora Krzysztof
  5. Trancyngier Monika
  6. Rozwadowski Bogdan                                 Gratulujemy!!!