Fot. R. Wójcik. Prelekcja poprowadzona przez pracownika KRUS w Lublinie p. Konrada Pawlika dla uczniów szkoły.

O bezpieczeństwie dzieci na wsi

07 marca 2019r. gościliśmy w naszej szkole pracownika KRUS w Lublinie p. Konrada Pawlika, który przeprowadził z uczniami klas I-VIII (w dwóch grupach wiekowych) pogadankę na temat zagrożeń, jakie mogą napotkać dzieci podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Uczniowie obejrzeli przygotowany film dydaktyczny z komentarzem, przedstawiający rożne sytuacje niebezpieczne dla dzieci mieszkających na wsi. Dzieci otrzymały też ulotki reklamowe, kalendarze na 2019 rok z logo przewodnim „Bezpiecznie na wsi-nie daj się wkręcić”, długopisy firmowe, opaski odblaskowe.

Na zakończenie spotkania pracownik KRUS przedstawił cele i zasady udziału dzieci w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” –pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny konkurs. Na naszych stronach internetowych informowaliśmy o regulaminie i zasadach jego przebiegu. Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku uczestniczyło w nich ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem ogłoszonego konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Dziękujemy prowadzącemu za przybliżenie tematyki bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym!