Eliminacje szkolne OTWP

W  dniu 26 lutego 2019, tj. wtorek  w naszej szkole zostały przeprowadzone eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które miały na celu wyłonienie  szkolnych  reprezentantów do eliminacji gminnych. Do eliminacji szkolnych przystąpiło 13 uczniów z klas IV-VIII.

– I kategoria wiekowa- klasy IV- VI, do dalszych eliminacji zakwalifikowały się: Nina Wierzchowska i Paulina Gęca;

 -II kategoria wiekowa-klasy VII-VIII, do dalszych eliminacji zakwalifikowała się Aleksandra Mazurek.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, który  składał się z 24 pytań z dziedziny pożarnictwa oraz z pierwszej pomocy medycznej. Uczestnicy szkolnych eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Przygotowaniem uczniów, ułożeniem pytań konkursowych oraz przeprowadzeniem eliminacji szkolnych zajęła się mgr Dagmara Martynowska, którą wspierał szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa mgr Sławomir Furtak.

Eliminacje gminne, odbędą się w Urzędzie Gminy Konopnica w  miesiącu marcu 2019 roku. O terminie organizatorzy poinformują szkołę odrębnym pismem. Uczniowie którzy zajmą czołowe miejsca w gminie otrzymają pamiątkowe puchary, atrakcyjne nagrody rzeczowe,  prawo reprezentowania gminy w eliminacjach powiatowych. Zachęcamy uczniów  do licznego wzięcia udziału w tym konkursie. W przeszłości nasi uczniowie docierali do eliminacji wojewódzkich, zajmując czołowe miejsca i zdobywając atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy między innymi: Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.