Diagnoza kompetencji ósmoklasistów-CKE

21 lutego 2019r. CKE zamieściła na swoich stronach internetowych dokument o Diagnozie kompetencji ósmoklasistów przeprowadzonej w grudniu 2018r. Od 10 do 12 grudnia 2018r. , każdego dnia uczniowie rozwiązywali zadania z jednego przedmiotu: 10 grudnia 2018r.–z języka polskiego (na rozwiązanie zadań mieli 120 minut), 11 grudnia 2018r.–z matematyki (na rozwiązanie zadań mieli 100 minut), 12 grudnia 2018r.–z języka angielskiego (na rozwiązanie zadań mieli 90 minut). Warto podkreślić, że 11 marca na stronie CKE (www.cke.gov.pl) zostaną zamieszczone kolejne zestawy przykładowych zadań z języka polskiego, matematyki i języków obcych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła – ww. dokument oraz prezentację dostępną na stronie cke.gov.pl/diagnoza-kompetencji-osmoklasistow/ 

Zachęcamy rodziców, nauczycieli  do zapoznania się z wynikami oraz rekomendacjami CKE w zakresie pracy z uczniami.

Informacja pochodzi ze strony:https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9747