Wyniki konkursu matematyczny „LEON”

W dniu 14.11.2018r., tj. środa w naszej szkole został przeprowadzony konkurs przedmiotowy „Leon” o charakterze ogólnopolskim z matematyki, który skierowany był do chętnych uczniów szkół podstawowych.  W naszej szkole do konkursu przystąpiło 4 uczniów z klasy II, 3 uczniów z  klasy IV, 4  z klasy-V, 7  z klasy VII i  6 z klasy VIII.

Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk.

Zgodnie z regulaminem konkursu wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone do wiadomości uczniów i rodziców w czwartek w dniu zebrania z rodzicami tj. 31 stycznia 2019 roku. Każde dziecko, które wzięło udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa, niezależnie od uzyskanego wyniku.

Szkolny konkurs przygotowała i przeprowadziła mgr Dagmara Martynowska, nauczyciel matematyki.