Próbny egzamin ósmoklasisty z „Nową Erą”

W dniach 21−23 listopada 2018 r. w naszej szkole odbywać  się będzie I edycja próbnego ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty zorganizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era sp. z o. o.
Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Generalna próba przed zewnętrznym egzaminem ósmoklasisty pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu, techniką rozwiązywania zadań oraz pracą pod presją czasu.

W kolejnych dniach uczniowie kl. VIII będą pisać testy z:

  • Języka polskiego – 21 listopada 2018 r., tj. środa;
  • Matematyki – 22 listopada 2018 r., tj. czwartek;
  • Języka angielskiego – 23 listopada 2018 r., tj. piątek.

Przystąpienie do programu zapewnia:

  • weryfikację stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników oraz automatycznego sporządzania raportów,
  • natychmiastowy, przejrzysty raport o wynikach uczniów i klas oraz, po wpisaniu wyników przez wszystkich uczestników programu, wyniki na tle badanej próby ogólnopolskiej.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników nastąpi  w dniu 04.01.2019 roku.

Opracowano na podstawie: https://www.nowaera.pl/angielski/blog/egzamin-osmoklasisty-arkusz-pokazowy-z-j-angielskiego