Fot. Dyrektor szkoły mgr Aniela Sobolewska, organizatorzy konkursu, nagrodzeni uczniowie i opiekunowie konkursów ekologicznych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy.

„Ziemia to nasz wspólny dom”

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Konkursach Ekologicznych Szkół Podstawowych Gminy Konopnica.  Rozstrzygnięcie odbyło się 13.11.2018 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy. Młodzi ekolodzy odnieśli sukcesy i zostali laureatami w poszczególnych kategoriach wiekowych.

I miejsce w kategorii kl. IV- VIII  „Edukacyjna plansza 3D – zapobiegamy powstawaniu odpadów”, zajął Kacper Dubiel z kl. V –opiekun pracy mgr  R. Wójcik.

I miejsce w grupie kl. II. Nasz ekologiczny dom”,  otrzymała Iga Chmiel, a  III miejsce  Igor Gano –opiekun pracy  mgr  A. Podleśna.

III miejsce w grupie kl. I Nasz ekologiczny dom”,  zdobyła Alicja Chmiel z opiekun pracy mgr  E. Strug.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, a opiekunowie podziękowania.

Gratulujemy!