WAŻNE KOMUNIKATY!

    1. W dniu 25.10.2018 roku tj. czwartek o godz. 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas, a następnie indywidualne konsultacje z nauczycielami w godzinach 17.30-19.00. według uznania rodziców.  Zapraszamy do licznego przybycia, szczególnie zapraszamy rodziców ósmoklasistów, gdzie będzie omawiana nowa formuła egzaminu na zakończenie szkoły, organizacja próbnych egzaminów i form dostosowania dla uczniów z opiniami poradni p. p.
    2. Uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I odbędzie się w dniu 26.10.2018 roku, tj. piątek o godz. 11.00.
    3.  Najbliższe dni wolne: 01 listopada 2018 r., tj. czwartek  – Wszystkich  Świętych.  02 listopada 2018r. tj. piątek -dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603). Proszę o zgłaszanie na piśmie (wniosek do pobrania ze strony internetowej) dzieci – do objęcia opieką świetlicową przez szkołę w tym dniu– do dnia 29.10.2018 r., tj. poniedziałek  do wychowawcy klasy, dyrektora szkoły lub p.o. w zastępstwie Pani Reginy Wójcik
    4. Dyżury Pani mgr Malwiny Krzyszkowskiej-psychologa, odbywają się w naszej szkole w każdy piątek  w godzinach 11.30 – 15.30 w sali 13a. Zapraszamy rodziców i uczniów  do korzystania z porad Pani psycholog.

mgr Jacek Wójcik-dyrektor szkoły