Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy  wyrazy serdecznego podziękowania  Dyrektorowi,  Nauczycielom i Pracownikom, za trudną i odpowiedzialną  pracę z dziećmi i młodzieżą naszej szkoły. To dzięki Państwa zaangażowaniu i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę i kształtować umysły. Życzymy, aby wdzięczność  i uśmiech na twarzach uczniów, wynagradzały  Państwu trud niełatwej pracy i stanowiły dowód na to,  jak ogromną rolę spełniacie Państwo w ich życiu. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory.

W imieniu Rodziców Szkoły Podstawowej w  Stasinie -Przewodnicząca R.R. Beata Kutwa