Ważne informacje dla ósmoklasistów! Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019/2020.