Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 szkoła nasza bierze udział w programie „5  porcji  zdrowia w szkole”.  Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów klas II i III szkół podstawowych, ich nauczycieli.

Celem programu jest zwrócenie uwagi na potrzebę edukacji w zakresie prawidłowego żywienia oraz kształtowanie odpowiednich nawyków już od najmłodszych lat. W ramach programu nauczyciele otrzymają materiały edukacyjne umożliwiające przeprowadzenie ciekawych i kreatywnych zajęć na temat prawidłowego odżywania. Wszystkie materiały dotyczące zasad zbilansowanej diety zostały zweryfikowane merytorycznie przez ekspertów z Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ).

Szkolnym koordynatorem akcji została mgr Aneta Podleśna, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II. Nauczyciel otrzyma od organizatorów akcji,  bezpłatne materiały edukacyjne, które będą podstawą do przeprowadzenia zajęć z uczniami.

Wszystkie klasy uczestniczące w programie mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie. Zadaniem konkursowe polega na wspólnym przygotowaniu przez dzieci plakatu przedstawiającego ideę „5 porcji zdrowia” w ich codziennej diecie.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Program „5 porcji zdrowia w szkole” został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz innych urzędów i instytucji.