tablica

„Moje dziecko idzie do szkoły”

Rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w jego życiu, jak również w życiu rodziców. Ten etap to nowe problemy i zagrożenia wpływające na rozwój dziecka. Obowiązki szkolne, nowe środowisko, nowa organizacja czasu zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu dziecka i mogą mieć wpływ na jego zdrowie i prawidłowy rozwój. Świadomość wpływu różnych czynników na samopoczucie dziecka i umiejętne postępowanie może zapobiec lub znacznie złagodzić ich negatywne oddziaływanie na młody organizm.
Dlatego uczniowie klasy I wraz z ich rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyli w programie „Moje dziecko idzie do szkoły” zorganizowanym we współpracy z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Celem programu było podniesienie poziomu wiedzy dzieci w wieku wczesnoszkolnym i ich rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych, zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym.